Tin tức Hà Nội ngày 14.12: Robot Nhật phục vụ khách hàng; Giải tán phòng giáo dục quận/huyện?

Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top