Tin tức Hà Nội 24h: Tàu cảnh sát đường thủy cạnh tàu cát tặc; Đường ống nước sông Đà 2 khi nào sẽ xong?