Tin tức Hà Nội 10.1: Đợt rét đậm, rét hại kéo dài; học sinh rơi nước mắt