Tin tức giáo dục 24h: Xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi lên lớp 10 tại TP.HCM