Tin tức giáo dục 24h: Vụ nữ sinh tố bị BTV Minh Tiệp bạo hành đã dần sáng tỏ