Tin tức giáo dục 24h: Phát hiện bất thường trong kết quả điểm thi của tỉnh Hà Giang