Tin nóng giao thông ngày 27.12: Đi bộ ngược chiều bị xe tải cán tử vong