Tin nhắn rác hoành hành trở lại: Lợi nhà mạng, hại khách hàng

Hàng loạt tin nhắn rác vẫn tiếp tục được gửi từ chính các nhà mạng khiến khách hàng bức xúc. Ảnh: hải nguyễn
Hàng loạt tin nhắn rác vẫn tiếp tục được gửi từ chính các nhà mạng khiến khách hàng bức xúc. Ảnh: hải nguyễn
Hàng loạt tin nhắn rác vẫn tiếp tục được gửi từ chính các nhà mạng khiến khách hàng bức xúc. Ảnh: hải nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM