Tin mới nhất: Bão số 6 phi mã vào đất liền

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương.
Vị trí, hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương.