Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: C.T
Lên top