Tin Hà Nội 24h: Vì sao 600m con đường gốm sứ bị phá bỏ?

Ảnh: Tuấn Anh - Tùng Giang
Ảnh: Tuấn Anh - Tùng Giang
Ảnh: Tuấn Anh - Tùng Giang
Lên top