Tin Hà Nội 24h: Thêm ca dương tính lần 1 với COVID-19 ở Phúc Thọ

Ảnh: Việt An - Hoàng Vũ - Quang Minh
Ảnh: Việt An - Hoàng Vũ - Quang Minh
Ảnh: Việt An - Hoàng Vũ - Quang Minh
Lên top