Tin Hà Nội 24h: Hà Nội chi bao nhiêu tiền từ ngân sách để rửa đường?

Ảnh: Đặng Tiến - ST
Ảnh: Đặng Tiến - ST
Ảnh: Đặng Tiến - ST
Lên top