Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả

Một gia đình người dân vùng cao Điện Biên là nạn nhân của tín dụng đen đang lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Yến
Một gia đình người dân vùng cao Điện Biên là nạn nhân của tín dụng đen đang lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Yến
Một gia đình người dân vùng cao Điện Biên là nạn nhân của tín dụng đen đang lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Yến
Lên top