Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tin đồn vỡ đập sông Tranh 2 khiến người dân ùn ùn kéo về UBND huyện

Người dân ùn ùn kéo về UBND huyện gây sức ép lên chính quyền.
Người dân ùn ùn kéo về UBND huyện gây sức ép lên chính quyền.