Tin bão số 1 trên biển Đông: Bão Mirinae sẽ đi vào các tỉnh ven biển phía Bắc nước ta trong 24 giờ tới

Hướng đi của cơn bão Mirinae - Cơn bão số 1 (Ảnh: TT KTTV TƯ)
Hướng đi của cơn bão Mirinae - Cơn bão số 1 (Ảnh: TT KTTV TƯ)
Hướng đi của cơn bão Mirinae - Cơn bão số 1 (Ảnh: TT KTTV TƯ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top