Tin bão mới nhất: Xuất hiện bão Phanfone giật cấp 11 gần Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão Phanfone. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Phanfone. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Phanfone. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top