Tin bão mới nhất: Ngày mai, bão Kalmaegi sẽ suy yếu thành áp thấp

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão Kalmaegi. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão Kalmaegi. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão Kalmaegi. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Lên top