Tin bão mới nhất: Đêm nay, bão số 5 Matmo sẽ đổ bộ Quảng Ngãi-Khánh Hoà

Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Lên top