Tin bão mới nhất: Bão số Phanfone giật cấp 13 cách Hoàng Sa 510 km

Nhà cửa bị tàn phá ở Philippines do cơn bão Phanfone. Ảnh: Bobbie Alota/AFP/Getty Images.
Nhà cửa bị tàn phá ở Philippines do cơn bão Phanfone. Ảnh: Bobbie Alota/AFP/Getty Images.
Nhà cửa bị tàn phá ở Philippines do cơn bão Phanfone. Ảnh: Bobbie Alota/AFP/Getty Images.
Lên top