Tin bão mới nhất: Bão số 8 Phanfone vẫn giật cấp 14, biển động dữ dội

Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Severe Weather Europe.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Severe Weather Europe.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Severe Weather Europe.
Lên top