Tin bão mới nhất: Bão số 8 Phanfone giật cấp 14, còn cách Hoàng Sa 550km

Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Nasa.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Nasa.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: Nasa.
Lên top