Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 12

Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 Matmo đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 Matmo đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 Matmo đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Lên top