Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri suy yếu khi vào gần bờ, giật cấp 10

Người dân dùng bao cát gia cố bờ biển Quy Nhơn trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Người dân dùng bao cát gia cố bờ biển Quy Nhơn trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Người dân dùng bao cát gia cố bờ biển Quy Nhơn trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top