Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 11 khả năng đổi hướng và mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top