Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri cấp 11, khó lường khi gặp không khí lạnh

Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top