Tin bão mới nhất: Bão số 5 Matmo tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 12

Một dự án trên núi Hòn Khô (phường Vĩnh Hòa, Khánh Hoà) ngổn ngang đất đá, “treo” trên đầu dân trước giờ bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nhiệt Băng.
Một dự án trên núi Hòn Khô (phường Vĩnh Hòa, Khánh Hoà) ngổn ngang đất đá, “treo” trên đầu dân trước giờ bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nhiệt Băng.
Một dự án trên núi Hòn Khô (phường Vĩnh Hòa, Khánh Hoà) ngổn ngang đất đá, “treo” trên đầu dân trước giờ bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nhiệt Băng.
Lên top