Tin bão mới nhất: Bão số 5 Matmo đã mạnh lên giật cấp 11, đổ bộ tối nay

Vị trí và đường đi của bão số 5 Matmo. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Matmo. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Matmo. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top