Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top