Tin bão mới nhất: Bão số 3 Wipha lại đổi hướng khó lường, giật cấp 12

Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top