Tin bão mới nhất: Bão Podul giật cấp 10 khả năng nhanh và mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão Podul. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Podul. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Podul. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top