Tin bão mới nhất: Bão Phanfone mạnh lên giật cấp 14, đổ bộ Philippines

Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: bloomberg.com.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: bloomberg.com.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: bloomberg.com.
Lên top