Tin bão mới nhất: Bão Kammuri giật cấp 17 "chồng" lạnh, biển động dữ dội

Vị trí và đường đi của bão Kammuri. Ảnh: kttv.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Kammuri. Ảnh: kttv.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Kammuri. Ảnh: kttv.gov.vn.
Lên top