Tin bão mới nhất: Bão Kammuri giật cấp 17 áp sát Biển Đông

Ảnh mây vệ tinh bão Kammuri. Ảnh: CNN.
Ảnh mây vệ tinh bão Kammuri. Ảnh: CNN.
Ảnh mây vệ tinh bão Kammuri. Ảnh: CNN.
Lên top