Tin bão mới nhất: Bão Kammuri có "tấn công" Việt Nam hay không?

Ảnh mây vệ tinh của bão Kammuri khi tiếp cận Philippines. Ảnh: RAMMB.
Ảnh mây vệ tinh của bão Kammuri khi tiếp cận Philippines. Ảnh: RAMMB.
Ảnh mây vệ tinh của bão Kammuri khi tiếp cận Philippines. Ảnh: RAMMB.
Lên top