Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 13 sắp tấn công Philippines

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Kalmaegi. Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Kalmaegi. Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Kalmaegi. Ảnh: NOAA.
Lên top