Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 13, có thể suy yếu nhanh

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.
Lên top