Tin bão mới nhất: Bão Bailu giật cấp 12 đã đổ bộ Trung Quốc

Vị trí và đường đi của bão Bailu. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Bailu. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Bailu. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top