Tìm về nơi..."cá chép hóa rồng"

Nhìn từ xa thác Vũ Môn như một dãi lụa trắng vắt qua đỉnh núi
Nhìn từ xa thác Vũ Môn như một dãi lụa trắng vắt qua đỉnh núi
Nhìn từ xa thác Vũ Môn như một dãi lụa trắng vắt qua đỉnh núi
Lên top