Tìm thuê nhà trọ qua mạng: Nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm

Sinh viên nữ hay công nhân nữ nên ưu tiên chọn ở KTX hoặc khu nhà lưu trú cho công nhân để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nam Hiệp
Sinh viên nữ hay công nhân nữ nên ưu tiên chọn ở KTX hoặc khu nhà lưu trú cho công nhân để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nam Hiệp
Sinh viên nữ hay công nhân nữ nên ưu tiên chọn ở KTX hoặc khu nhà lưu trú cho công nhân để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nam Hiệp
Lên top