Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tìm thấy thi thể trưởng thôn bị lũ cuốn

Xả lũ gây ngập ở Phú Yên.
Xả lũ gây ngập ở Phú Yên.