Tìm thấy thi thể trưởng thôn bị lũ cuốn

Xả lũ gây ngập ở Phú Yên.
Xả lũ gây ngập ở Phú Yên.
Xả lũ gây ngập ở Phú Yên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM