Tìm thấy thi thể thứ hai trong đám cháy ở Thanh Hóa

Nỗ lực cứu hộ trong đêm.
Nỗ lực cứu hộ trong đêm.