Tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con

Hiện, thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Ảnh: PT.
Hiện, thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Ảnh: PT.
Hiện, thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Ảnh: PT.
Lên top