Tìm thấy thi thể người vợ tử vong do lật thuyền trên sông Trà Lý

Thi thể người vợ được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc 2km. Ảnh KL
Thi thể người vợ được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc 2km. Ảnh KL
Thi thể người vợ được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc 2km. Ảnh KL
Lên top