Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị:

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi