Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích sau khi ăn đám cưới

Thi thể nam thanh niên mất tích sau đám cưới đã được tìm thấy.
Thi thể nam thanh niên mất tích sau đám cưới đã được tìm thấy.