Tìm thấy thi thể giáo viên nổi trên sông sau 3 ngày mất tích

Chiếc xe máy của nạn nhân để trên cầu Giao Thủy. Ảnh: ST
Chiếc xe máy của nạn nhân để trên cầu Giao Thủy. Ảnh: ST
Chiếc xe máy của nạn nhân để trên cầu Giao Thủy. Ảnh: ST