Tìm thấy thi thể du khách sau 3 ngày bị sóng biển cuốn trôi

Khu vực xảy ra sự việc là khu vực nguy hiểm. Ảnh: Lê Phi Long
Khu vực xảy ra sự việc là khu vực nguy hiểm. Ảnh: Lê Phi Long
Khu vực xảy ra sự việc là khu vực nguy hiểm. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top