Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.