Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền chở 8 học sinh tại Bắc Mê

Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.
Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.
Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.
Lên top